"Mensen bepalen het functioneren
van een organisatie."

Human Centred richt zich op het raakvlak tussen bedrijfskunde en dieptepsychologie, waardoor een unieke integrale aanpak ontstaat. Er wordt gebruik gemaakt van de door Dr. Harry A.J. Rump MEd ontwikkelde modellen en instrumenten, gebaseerd op 40-jarige onderzoek omtrent mens en organisatie. Van het analyseren van de kracht van individuen, tot het in kaart brengen van het totaal daarvan in en voor de organisatie. Door los te komen van vaste denkpatronen en bewust te worden van wezenlijke drijfveren, wordt verbinding mogelijk tussen binnen en buiten, onbewuste en cognitie, natuur en cultuur. Hierdoor ontstaan duurzame veranderingen en optimaal functioneren vanuit authentieke kracht bij mens en organisatie.

Onze visie

Mensen zijn bijzondere individuele kernen, die in organisaties tezamen een collectief vormen. Ieder mens is een unieke persoonlijkheid met een eigen energiepatroon.

Human Centred houdt zich bezig met vragen als: “Wat drijft iemand?” en “Hoe ontstaan kenmerken, kwaliteiten, zwakheden?” Om daar antwoord op te krijgen is het essentieel dat mensen, individuen, zich openstellen voor onbewuste processen. Immers 90% van menselijk gedrag gebeurt onbewust. Daarom is Human Centred overtuigd van een dieptepsychologische aanpak in plaats van gedragsmatige producten of adviezen omtrent maakbaarheid. Als oplossingen worden gezocht ‘aan de buitenkant’ werkt dit hooguit kortstondig positief. Echter, als problemen bij de wortel aangepakt worden, levert dit duurzame resultaten op.

De kracht van individuele kernen

Ieder mens heeft naast de cognitie, een eigen kern die zijn handelen aanstuurt en bepaalde eigenschappen met zich meebrengt. Die kern bevat ongekende kwaliteiten en herbergt ook bepaalde onvermogens. Onvermogens leiden veelal tot strijd, terwijl de toegang tot de onvermoede kwaliteiten kansen geeft tot authentiek leiderschap op elk niveau. Dit leidt tot duurzame veranderingen bij mens en organisatie waardoor zowel mens als organisatie vanuit authentieke kracht gaan functioneren en optimaler presteren.

Mogelijkheden

Human Centred richt zich op het raakvlak tussen bedrijfskunde en dieptepsychologie, waardoor een unieke integrale aanpak ontstaat. Het psychodynamisch en energetisch functioneren van mens en organisatie staat centraal.

Human Centred levert een totaalconcept; van het analyseren van de kracht van de individuen, tot het in kaart brengen van het totaal daarvan in en voor de organisatie. Naast het begeleiden van mensen in organisaties om los te komen van vaste denkpatronen en zich open te stellen voor hun wezenlijke drijfveren, onderzoeken we bijvoorbeeld waarom afdelingen of teams wel of niet goed functioneren binnen de organisatie. Analyseren we wat nodig is om een bedrijf rendabel te maken. Onderzoeken we of een beoogde transitie succesvol kan zijn en welke werknemers passen in de nieuwe situatie. Brengen we de werkelijke oorzaak van het ziekteverzuim binnen de organisatie aan het licht. Steeds opnieuw bewegen we ons op het raakvlak tussen bedrijfskunde en dieptepsychologie.

Human Centred maakt gebruik van de door Dr. Harry A.J. Rump MEd ontwikkelde modellen en instrumenten, gebaseerd op 40-jarige onderzoek omtrent mens en organisatie. Het team van consultants bestaat uit ervaren dieptepsychologen, die tevens opgeleid zijn in het toepassen van deze modellen en instrumenten.

Het totaalconcept van Human Centred berust op:

  1. Krachtenpatroon van individu en organisatie in beeld brengen
  2. Cultuur en natuur van de organisatie vaststellen
  3. Match individu – organisatie
  4. Competentieanalyse & development individu

Effectief ondernemen

Het bieden van duurzame oplossingen vanuit de dieptepsychologische systeemkennis aan zowel individu als organisatie, voorziet in effectief ondernemen op langere termijn.

Zoals ieder mens naast cognitie een eigen kern heeft die zijn handelen aanstuurt, kent ook elke organisatie een cognitief deel en een onbewust deel. Het verschil tussen gedrag dat van nature ontstaat en datgene wat getracht wordt te regelen met elkaar noemen wij respectievelijk de Natuur en de Cultuur.

De organisatiecultuur is de uiterlijke manifestatie van de innerlijke, natuurlijke aansturing van de organisatie. Zij maakt ons bewust van de werking van het natuurproces van de organisatie.

De organisatienatuur is de niet zichtbare, onderliggende en aansturende energie binnen de organisatie die de opvattingen en gedragspatronen bepaalt. Het onderscheidt de ene organisatie van de andere.

De natuur bepaalt de organisatie als organisch geheel. Het is daarmee de ziel, de innerlijke kracht, het DNA van de organisatie. Om veranderingen te realiseren is het daarom noodzakelijk te starten bij de natuur om doeltreffender de natuur met de cultuur te kunnen integreren.

U krijgt zicht op de gesteldheid van diverse onderdelen binnen de organisatie zoals: de intermenselijke relaties; de zakelijke kracht; de commerciële- en communicatieve gesteldheid; de genetische organisatie kenmerken; de maatschappelijke verantwoording en de vitaliteitsanalyse. Hierdoor kunnen de benodigde acties tot verandering ingezet worden.

De positieve aansturing vanuit de organisatienatuur is bereikbaar voor iedere organisatie en organisatievorm.